Sala „Askaukalis”

Salę „Askaukalis” otworzono 13 maja 2016 roku. W sali znajduje się stanowisko archeologiczne, ekspozycja z bursztynu, wystawa fotograficzna, imponujących rozmiarów makieta z wizerunkiem obiektu archeologicznego w Kruszy Zamkowej (najstarszej polskiej wsi). W gablotach wyeksponowano wierne kopie zabytków archeologicznych „wykopanych” podczas prowadzonych badań archeologicznych – denary, zapinki, róg itp. W Sali można zapoznać się z arcyciekawą historią Kruszy Zamkowej, słynnego Askaukalis (emporium z okresu rzymskiego), położonego na Szlaku Bursztynowym oznaczonego mapie Klaudiusza Ptolemeusza ok. 150 r. n. e.