Izba pamięci Stanisława Przybyszewskiego, literata, czołowego przedstawiciela Młodej Polski, urodzonego w Łojewie;

Wystrój  sali nawiązuje do wnętrza  krakowskiej kawiarni Ferdynanda Turlińskiego. Na jednej ze ścian, podobnie jak we wspomnianym lokalu,  wisi olbrzymie płótno (oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie), na którym artyści, a wśród nich między innymi S. Wyspiański, J. Mehoffer, L. Rydel, W. Tetmajer, W. Wojtkiewicz  pozostawili po sobie trwały ślad w postaci złotych myśli,  wierszyków,  sielskich pejzaży, portretów czy karykatur. Od porannych do późnych godzin  nocnych prowadzono  tam ożywione dysputy na temat sztuki. „Pod Białym Pawiem” gromadziła się bohema, cyganeria krakowska ze swoim mistrzem duchowym Stanisławem Przybyszewskim. Zakończeniem tych szalonych wieczorów  były zazwyczaj improwizacje  fortepianowe Marszu Żałobnego Chopina  w wykonaniu Stacha.